Wyszukiwarka
Masz pytanie?

regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.vittles.pl , prowadzony jest przez Vittles Polska Aleksandra Skowron z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-173, ul. Stroma 1a, NIP 634-171-94-68.

1.2. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia. 

1.3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. 
 
1.4 Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
 
2. Oferta produktowa
 
2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w sklepie internetowym sklep.vittles.pl
 
2.2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 
2.3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
 
2.4. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
 
2.5. Bezpłatne dodatki reklamowe jak pojemniki, miarki do karm, itp. nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 
2.6. Ceny podawane w sklepie internetowym sklep.vittles.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 
2.7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
 
3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
3.1. Zamówienia przyjmowane są przez formularz zamówieniowy sklepu internetowego sklep.vittles.pl, telefonicznie pod numerem: +48 604-567-119 lub (032) 445-00-47, faksem pod numerem (032) 445-00-48 oraz poprzez e-mail: kontakt@vittles.pl.
 
3.2. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
3.3. Sklep internetowy sklep.vittles.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
3.4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.
 
3.5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 
3.6. W przypadku kiedy zamówienie budzi uzasadnioną wątpliwość (np. wartość dostawy przekracza wartość zamówionych produktów) sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności z "płatności przy odbiorze" na "przedpłatę no konto". O każdej takiej zmianie klient informowany jest pocztą e-mail.
 
3.7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie będzie anulowane jeśli pracownik firmy Vittles Polska nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia licząc od godziny 9:00 pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
 
3.8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,
b) przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie Vittles Polska zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar.
 
3.9. Zamawiający może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z firmą Vittles Polska telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1. 

3.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem. Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.11. Zamówienia złożone do godz. 9:00 danego dnia roboczego będą realizowane w ciągu 48h licząc od godziny 9:00 tego dnia (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone po godzinie 9:00 zostaną zrealizowane w ciągu 48h licząc od godziny 9:00 następnego dnia roboczego (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). Terminy te nie są wiążące i w przypadku ich nie dotrzymana z winy Vittles Polska klient nie ma prawa do rekompensaty w żadnej formie. Niemniej 99% zamówień zostaje zrealizowane w wyżej podanych terminach.
 
3.12. W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Zamawiający jest informowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 

3.13. Dostawa suchej karmy powyżej 12 kg wagi lub zamówienie o wartości powyżej 149 zł jest bezpłatne. Do zamówień o mniejszej wartości zostanie doliczone 8,90 zł w przypadku przedpłaty na konto (przelew) lub 16 zł pobranie. Bezpłatna wysyłka nie dotyczy zamówień składających się w przeważającej części z żwirków dla kotów, których waga przekracza 31kg. Cena za dostawę takiego zamówienia ustalana jest indywidualnie!

3.14. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją jakości producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Zamawiający powinien skontaktować się niezwłocznie z firmą Vittles Polska Aleksandra Skowron pod adresem wskazanym w pkt. 3.1. powyżej. 

4.2. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu towar nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera i na podstawie sporządzonego przy tej okoliczności protokołu niezgodności/zniszczenia. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu zwykłą przesyłką pocztową na adres sklepu sklep.vittles.pl wskazany w pkt.3.1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4.3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 
4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.  

4.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania), w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu.

5.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie. Zwrot kwoty zostanie dokonany

a. w przypadku e-przelewu rachunku bankowego - poprzez uznanie rachunku bankowego,
b. w przypadku płatności za pobraniem u kuriera/Poczty - przez zwrot na wskazane przez Zamawiającego konto.

6. OCHRONA DANYCH
 

6.1. Dane osobowe Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Vittles Polska Aleksandra Skowron, która przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją Transakcji dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, a także na podstawie zgody Klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.

6.2. Dane kontaktowe w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji swoich praw w tym zakresie, to:

a) listownie, na adres: Vittles Polska Aleksandra Skowron 43-173 Łaziska Górne ul. Stroma 1a 

b) mailowo, na adres: kontakt@vittles.pl.

6.3. Dane osobowe Klienta firma Vittles Polska Aleksandra Skowron może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;

b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji;

c) podmiotom świadczącym na rzecz firmy Vittles Polska usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta;

d) podmiotom, z których usług firma korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez firmę działań marketingowych i reklamowych.

6.4. Dane osobowe Klientów firma Vittles Polska nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

6.5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach firmy, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.

6.6. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

3) prawo do usunięcia danych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach Sklepu Internetowego.

6.8. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6.9. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Firma Vittles Polska Aleksandra Skowron zastrzega sobie prawo do:

 

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego sklep.vittles.pl,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego sklep.vittles.pl,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@vittles.pl.

 

7.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.